woensdag 5 december 2012

Paul Gosselin - Belgian artist

Foto van de Belgische kunstenaar Paul Gosselin op de tentoonstelling 'Kijk op eigen Kunstenaars' in het Cultureel Centrum De Steiger in Menen (Belgie) - December 2012   -  Photo of the Belgian artist Paul Gosselin at the exhibition 'Look at your own Artists' in the Cultural Center De Steiger in Menen (Belgium) - December 2012

Geen opmerkingen:

Een reactie posten