zondag 27 mei 2012

Georges Croegaert 1848 - 1923

The Cardinal approved the painters model by the Belgian artist Georges Croegaert (1848-1923) - Style:Realism,Romanticism  -  De keuring van het schildersmodel door de Belgische kunstenaar Georges Croegaert (1848-1923) - Stijl:Realisme,Romanticism

Geen opmerkingen:

Een reactie posten