zaterdag 12 mei 2012

Cupido - Mythologie

Cupido sits on a sea monster by the Belgian artist Jan Erasmus Quellinus (1634-1715) - Baroque,Flemish school 1656 - Cupido op een zeemonster door de Belgische kunstenaar Jan Erasmus Quellinus (1634-1715) - Barok,Vlaamse school 1656

Geen opmerkingen:

Een reactie posten